top of page

Röret GM70

Grafitanod

Kopparanod

För en entaktkopplad triodförstärkare med hög effekt är urvalet av lämpliga effektrör begränsat. Vi har valt det direktupphettade röret GM70 av flera skäl:

-Det är god tillgång på nya rör från gamla lager (NOS).

-Det är mycket välbyggt och har jämn kvalitet.

-Det har god livslängd.

-Det är ett linjärt rör med mycket hög ljudkvalitet.

-Det lämnar hög uteffekt.

Grafitversionen av GM70 har enligt datablad en effekttålighet på 125 watts anodförlust.

Kopparversionen av GM70 har enligt den allmänna uppfattningen en något sämre tålighet varför vi har valt att sätta anodförlusten till 90 watt.

Innan tendens till klippning levererar förstärkaren då 25 watt vid 8 ohms belastning.  

bottom of page