top of page

Säkerhet

En rörförstärkare drivs med höga spänningar och den blir under drift varm. Erik Signature 70 är en ren entaktkopplad klass-A förstärkare med hög effekt och därför inget undantag. Den utvecklar mycket värme!


En skyddskåpa är därför absolut nödvändig för att skydda från olyckor och för att uppfylla regelverket (som finns för att skydda från olyckor.......).


För att inte påverka det estetiska intrycket av förstärkaren negativt är skyddskåpan tillverkad i stabil 2 mm tjock järnplåt som framtill bockas till samma böjning som frontpanelen. Den färdigbockade och perforerade plåten svetsas sedan noggrant i kanter och slipas för hand innan lackering i svart strukturfärg.

Skyddskåpan är mycket välventilerad och har ingen nämnvärd påverkan på förstärkarens kylning. Under dämpad belysning bildar dessutom GM70-rörens intensiva glöd ett härligt mönster på väggarna genom skyddskåpans perforering.


Under utprovningen av skyddskåpan konstaterades det att yttemperaturen låg väl under max tillåtna.

Skyddskåpa_värme_3.jpg

 

I trioden GM70 är anodspänningen över 1000 volt och glötråden har en effekt på 60 watt vilket kräver en hög kvalitet på rörsockeln.

Vi testade de socklar som finns tillgängliga på marknaden, men ingen uppfyllde samtidigt alla krav på säkerhet, fullgod kontakt och stabilitet. Enda alternativet blev därför att tillverka en egen!


Rörsocklarna tillverkas i 3 centimeter tjock vävbakelit (Pertinax). Vi anser inte att materialet Teflon är helt lämpligt då det kallflyter, d.v.s. det deformeras sakta under belastning. Rörsocklarna är försedda med silverbelagda kontakthylsor som tål höga strömmar.
 

Hylsorna i rörsocklarna har ett fast grepp om GM70-röret för att minimera risken för mikrofonisk återkoppling och för att säkerställa elektrisk kontakt även efter många isättningar och urtagningar av rören.

För att skydda användaren från elektrisk stöt är anodhylsan nedsänkt och täckt med en isolerande bricka, även den av vävbakelit. 

bottom of page