Röret GM70

Grafitanod

Kopparanod

För en entaktkopplad triodförstärkare med hög effekt är urvalet av lämpliga effektrör begränsat. Vi har valt det direktupphettade ryska röret GM70 av flera skäl:

-Det är god tillgång på nya rör från gamla lager (NOS).

-Det är mycket välbyggt och har jämn kvalitet.

-Det har god livslängd.

-Det är ett linjärt rör med mycket hög ljudkvalitet.

-Det lämnar hög uteffekt.

Rörens låga pris motiverar oss att driva dem ganska hårt med en effekt genom anoden på nästan 120 watt, vilket i "Erik Signature 70" motsvarar en uteffekt på 30 watt.

Kopparversionen av GM70 har enligt den allmänna uppfattningen en sämre tålighet varför vi i förstärkaren har lagt till en omkopplare (CU) som sänker effekten till 90 watt vid aktivering (tänd lysdiod).

CU-läget förlänger även livslängden för grafitrör och passar bra vid bakgrundsmusik på lite lägre volym.